Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821